Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua phương án phát hành chi tiết cổ phiếu và hồ sơ đăng ký chào bán

15:00 – 03.10.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc HĐQT thông qua phương án phát hành chi tiết cổ phiếu và hồ sơ đăng ký chào bán.

Quý vị xem chi tiết tại đường link dưới đây:

– Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi tiết

– Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán