Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh

14:54 – 01.03.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh.

Quý vị xem chi tiết tại đây