Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc tạm bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái là thành viên HĐQT thay thế

14:54 – 01.03.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Nghị quyết HĐQT về việc tạm bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái là thành viên HĐQT thay thế.

Quý vị xem chi tiết tại đây