Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

10:41 – 12.06.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Quý vị xem chi tiết tại đây