Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT V/v xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra tăng vốn diều lệ công ty từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng

09:00 – 24.02.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông nghị quyết HĐQT V/v xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra tăng vốn diều lệ công ty từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng.

Quý vị vui lòng xem tại đây