Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và báo cáo kết quả phát hành của đợt pahts hành tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng.

09:11 – 02/04/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và báo cáo kết quả phát hành của đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng.

Quý vị xem chi tiết tại đây