Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

15/04/2013 - 2:00

14:00 – 15.04.2013

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Quý vị xem chi tiết tại link dưới đây:

– Tài liệu Đại hội

– Nghị quyết đại hội