Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

15:00 – 19.04.2012

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Quý vị xem chi tiết tại đây