Công bố thông tin: Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2014

25/04/2014 - 2:36

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông: Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2014.

Quý vị vui lòng dowload tại đây