Công bố thông tin: Mẫu giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

10:10 – 02.01.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Mẫu giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

Quý vị vui lòng xem và dowload tại đây