Công bố thông tin: Mẫu giấy đăng ký mua chứng khoán

02/01/2016 - 10:00

10:00 – 02.01.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Mẫu giấy đăng ký mua chứng khoán.

Quý vị vui lòng xem và dowload tại đây