Công bố thông tin: Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng

10:00 – 14.12.2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông về Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng.

Quý vị vui lòng xem tại đây