Công bố thông tin: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động năm 2016

24/02/2016 - 2:25

14:25 – 24.02.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động năm 2016.

Quý vị xem chi tiết tại đây