Công bố thông tin: Công ty CP Dược phẩm Tw3 đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh Đà Nẵng

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng.

  • Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại Đà Nẵng
  • Địa chỉ: thửa đất 05-BT7, tờ bản đồ 00 đường Hồng Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng.
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: CN ĐÀ NẴNG