Công bố thông tin: Công ty Cổ phần MHC báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

09:15 – 21.01.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông thông báo của Công ty Cổ phần MHC báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn.

Quý vị xem chi tiết tại đây