Công bố thông tin: Biên bản họp lần thứ nhất của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019

09:00 – 07.05.2014

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Biên bản họp lần thứ nhất của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Quý vị xem chi tiết tại đây