Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

11:48 – 18.01.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị năm 2018.

Quý vị xem chi tiết tại đây