Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị năm 2017

13:45 – 11.01.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị năm 2017.

Quý vị xem chi tiết tại đây