Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019

15:20 – 16.07.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019.

Quý vị xem chi tiết tại đây