Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016

08:39 – 15.07.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016.

Quý vị xem chi tiết tại đây