Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2018

15:30 – 16.07.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2018.

Quý vị xem chi tiết tại đây