Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2017

10:07 – 18.07.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2017.

Quý vị xem chi tiết tại đây