Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2015

02/07/2015 - 3:00

15:00 – 02.07.2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2015.

Quí vị vui lòng xem tại đây