Công bố thông tin: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng

13:54 – 24.03.2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng.

Quý vị xem chi tiết tại đây