Công bố thông tin: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng

08:05 – 16.08.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng.

Quý vị xem chi tiết tại đây