Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2020

30/03/2021 - 11:17

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty.

Quý vị xem chi tiết tại đây: bao_cao_thuong_nien_2020