Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2019

10:30 – 25.03.2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo thường niên năm 2019.

Quý vị xem chi tiết tại đây