Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2017

10:50 – 19.03.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo thường niên năm 2017.

Quý vị xem chi tiết tại đây