Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

15:05 – 20.01.2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quý vị xem chi tiết tại đây