Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 kèm công văn giải trình biến động LNST

09:57 – 19.01.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 kèm công văn giải trình biến động LNST.

Quý vị xem chi tiết tại đây