Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015

19/01/2016 - 10:00

10:00 – 19.01.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015.

Quý vị vui lòng xem tại đây