Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý III năm 2019

16:40 – 18.10.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính Quý III năm 2019.

Quý vị xem chi tiết tại đây