Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý III năm 2015 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

19/10/2015 - 10:30

10:30 – 19.10.2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính quý III năm 2015 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quý vị vui lòng xem tại đây