Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II Năm 2020

20/07/2020 - 5:22

17:20 – 20.07.2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính Quý II Năm 2020.

Quý vị xem chi tiết tại đây: baocaotaichinhquy2.2020