Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý II năm 2017

14:33 – 19.07.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính quý II năm 2017.

Quý vị xem chi tiết tại đây