Công bố thông tin: Báo cáo tài chính soát xét năm 2015

10/08/2015 - 10:00

10:00 – 10.08.2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính Quý II năm 2015.

Quí vị vui lòng xem tại đây