Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý I Năm 2020

14:30 – 20.04.2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính Quý I năm 2020.

Quý vị xem chi tiết tại đây