Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý I năm 2018 kèm công văn giải trình

10:28 – 19.04.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính quý I năm 2018 kèm công văn giải trình.

Quý vị xem chi tiết tại đây