Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý I năm 2016

19/04/2016 - 3:00

15:00 – 19.04.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính Quý I năm 2016.

Quý vị xem chi tiết tại đây