Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập quý 4 năm 2021 giảm 16,12% so với cùng kỳ năm trước.

Quý cổ đông xem tại đây: