Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 4 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố báo cáo tài chính Quý 4 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 4 năm 2022 tăng trưởng 32,76% so với cùng kỳ năm trước.

Quý cổ đông xem chi tiết báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 tại đây: Báo cáo tài chính Quý 4 – 2022 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế