Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 4/2016 kèm công văn giải trình biến động LNST thu nhập doanh nghiệp

10:47 – 20.01.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính quý 4/2016 kèm công văn giải trình biến động LNST thu nhập doanh nghiệp.

Quý vị xem chi tiết tại đây