Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2020

20/10/2020 - 1:18

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 tại đường link bên dưới:

Baocaotaichinh_Quy3.2020