Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 kèm công văn giải trình biến động LNST thu nhập doanh nghiệp

07:36 – 19.10.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 kèm công văn giải trình biến động LNST thu nhập doanh nghiệp.

Quý vị xem chi tiết tại đây