Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông bản công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 của Công ty chúng tôi.

Quý vị cổ đông xem chi tiết tại đây: baocaotaichinhquy2_2021