Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

19/07/2019 - 4:20

16:20 – 19.07.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 .

Quý vị xem chi tiết tại đây