Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 kèm công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2016 so với cùng kỳ năm trước

08:53 – 19.07.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 kèm công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2016 so với cùng kỳ năm trước.

Quý vị xem chi tiết tại đây