Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông bản công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1 năm nay tăng 23,91% so với cùng kỳ năm trước.

Quý vị cổ đông xem chi tiết toàn văn báo cáo và bản giải trình bên dưới:

bao_cao_quy_1_2022

giai_trinh_LNST_quy_1_2022