Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

14:25 – 19.04.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế.

Quý vị xem chi tiết tại đây