Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán kèm công văn giải trình

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán kèm công văn giải trình.

Quý vị xem chi tiết tại đây: bctc_kt_2020